Ankieta dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi kierowana do przedsiębiorców


Szanowni Państwo Urząd Miasta i Gminy Krapkowice w związku z wystąpieniem ze Związku Międzygminnego „Czysty Region” zwraca się z prośbą o wyrażenie Państwa poglądu na objecie nieruchomości niezamieszkałych systemem odbioru odpadów komunalnych. Niniejsza ankieta jest anonimowa i stanowi narzędzie pomocnicze przy tworzeniu nowego systemu.
 

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać pod adres e-mail:

Więcej informacji w tym zakresie uzyskać można w wydziale Gospodarki Gruntami , Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pani Anna Zwolik tel: 77 44 66 895

Za wypełnienie i odesłanie ankiety serdecznie dziękujemy!

Ankieta do pobrania:

DOCXANKIETA W SPRAWIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SKIEROWANA DO PRZEDSIĘBIORCÓW.docx (16,07KB)