Zagroda z Pietnej w gronie najpiękniejszych

„Zagroda Państwa Małgorzaty i Wilhelma Kopitzów z Pietnej w gronie najpiękniejszych”


Już po raz 16 w tym roku odbywał się konkurs „Piękna Wieś Opolska”, którego główną rolą jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania społeczności lokalnych. Konkurs obejmował 5 kategorii tj.: Najpiękniejsza wieś,  Najlepszy start w odnowie wsi, Najlepszy projekt odnowy wsi, Najpiękniejsza zagroda wiejska oraz Wieś dziedzictwa kulturowego.  
W kategorii „NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA” przyznano tylko dwa równorzędne trzecie miejsca i nagrody w wysokości po 1000 zł każda. Laureatami w tej kategorii zostały zagrody państwa Małgorzaty i Wilhelma Kopitzów z Pietnej w gminie Krapkowice oraz państwa Teresy i Joachima Sobotów ze wsi Olszowa w gminie Ujazd.        
Państwo Kopitza są już kolejnym pokoleniem zamieszkującym posiadłość. Gospodarstwo odziedziczyli po rodzicach Pana Wilhelma. Zagroda stanowi gospodarstwo agroturystyczne o typowo wiejskiej zabudowie, z zachowanymi budynkami gospodarczymi. Państwo Kopitza po długim oczekiwaniu, zdobyli częściowe dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na zagospodarowanie terenu przylegającego do gospodarstwa. Teren ten jest ciekawie zagospodarowany. Wydzielone jest miejsce dla koni, miejsce zabaw dla dzieci, miejsce odpoczynku dla turystów, altana – drewniany domek do organizowania spotkań integracyjnych, miejsce do grillowania, ławeczki, żeby można przysiąść i delektować się wiejskim powietrzem oraz pięknymi widokami, zwłaszcza, że z gospodarstwa, w oddali widać Górę św. Anny.  
Zagroda - Western Ranch państwa Kopitzów jest gwarancją na miłe spędzenie popołudnia, weekendu, urlopu, świąt i każdej wolnej chwili. Jeśli ktoś kocha przyrodę, zwierzęta i chce poznać smak życia na wsi, nie wyjedzie od Państwa Kopitza zawiedziony. W zagrodzie skorzystać z różnych atrakcji i świadczone są różne  usługi np. nauka jazdy konnej, hipoterapia, przejażdżki, kuligi, spotkania integracyjne, kilkudniowe zorganizowane wyprawy konne dla zawansowanych jeźdźców, zaprzęg konny na imprezy okolicznościowe,  imprezy plenerowe dla grup zorganizowanych – ognisko, przejazdy bryczką, wozem turystycznym, pensjonat dla koni, ponadto krycie ogierem i transport koni w kraju.
Państwo Kopitza często angażowali się w przedsięwzięcia odnowy wsi i życie społeczno-gospodarcze wsi. Jednak odkąd mają zwierzęta w gospodarstwie i prowadzą działalność gospodarczą, przybyło im obowiązków, musieli nieco ograniczyć zaangażowanie w życie społeczności lokalnej. Oprócz gospodarstwa małżonkowie prowadzą wielobranżową firmę PRZEDSIĘBIORSTWO ”MAX” Wilhelm Kopitza.  
W styczniu 2013 roku w gospodarstwie państwa Kopitzów, TVP Opole nagrała film pn. „Studio Zima – Kraina św. Anny – Western Ranch Pietna”, który można zobaczyć na stronie internetowej gospodarstwa www.pietna-ranch.pl w zakładce Usługi i atrakcje => Organizacja imprez. Link do filmu: http://www.pietna-ranch.pl/imprezy-plenerowe
Państwo Kopitza mają jeszcze wiele pomysłów i ambitnych planów do zrealizowania. W związku z tym, życzymy dalszych sukcesów oraz tego, aby podejmowane przedsięwzięcia pozytywnie wpłynęły na zagrodę i prowadzoną działalność oraz na odnowę, rozwój miejscowości i życie lokalnej społeczności. Gratulacje oraz szczególne wyrazy uznania kierujemy do wszystkich laureatów konkursu. Ponadto zachęcamy społeczności wiejskie z terenu Gminy Krapkowice zainteresowane procesem odnowy wsi i wizją jej przyszłości, do podążania śladami laureatów konkursu w celu osiągnięcia takiego i wielu innych sukcesów.
W dniu 21 września br. w Karłowicach gm. Popielów odbędzie się uroczystość podsumowania konkursu, podczas którego laureatom wręczone zostaną nagrody.
Pozostałe wyniki konkursu można znaleźć na stronie internetowej http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=318&idd=234 .
                                                                                          

Justyna Torka
Wydział PiRG
UMiG w Krapkowicach