„Rozwój Krapkowic dla Mieszkańców do 2024”

31 maja w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach odbyło się pierwsze, robocze spotkanie organizowane w ramach projektu pod roboczą nazwą „Rozwój Krapkowic dla Mieszkańców do 2024”.

Projekt ten zostanie złożony w trakcie naboru do programu „Rozwój lokalny”. Przypominamy, że składane wnioski muszą koncentrować się na rozwiązywaniu głównych problemów rozwojowych miasta, jako centrum usług publicznych i rynkowych dla jego mieszkańców. Główny cel projektu powinien dotyczyć poprawy jakości życia mieszkańców, a działania projektowe dotyczyć minimum obszarów: środowiskowego, społecznego, gospodarczego i demograficznego.

Projekty powinny także odnosić się w sposób zintegrowany i kompleksowy do polityki rozwoju całego miasta, przewidując realizację zarówno elementów nieinwestycyjnych, jak i kluczowych przedsięwzięć infrastrukturalnych.

W związku z powyższym, prosimy mieszkańców Krapkowic o przekazywanie wszelkich uwag i propozycji na adres e-mail: inwestycje@krapkowice.pl