• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

VII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

Na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia 23.05.2019 roku, działającego w oparciu  o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 509 z późn.zm.) w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 15oo w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach , ul. 3 Maja 17

  z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Przedstawienie Radzie Miejskiej w Krapkowicach Raportu o stanie Gminy Krapkowice za rok 2018;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2019 rok;
  4. Zakończenie VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

W dniu 28 maja 2019 r. o godz. 14 00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach (I budynek- sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji połączonych (Edukacji, Kultury i Sportu; Spraw Społecznych; Gospodarki i Finansów).

Tematy posiedzenia:

1. Omówienie zagadnienia dot. inwestycji i remontów na drogach gminnych.

2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok.

                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach

                                                   /-/ Arnold Joszko

 

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach

o procedowaniu raportu o stanie gminy za 2018 r.

 

Uprzejmie informuję, iż na sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 27 czerwca 2019 r., odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Krapkowice, który przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej przez Burmistrza Krapkowic już na sesji w dniu 30 maja 2019 r.

Zgodnie bowiem z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) burmistrz ma obowiązek przedstawić Radzie  Miejskiej raport o stanie gminy za 2018 r. w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Na sesji w miesiącu czerwcu w pierwszej kolejności będzie rozpatrywany raport o stanie gminy. Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy w maksymalnej liczbie 15 osób.

W debacie głos zabierać mogą wyłącznie mieszkańcy gminy Krapkowice (osoby  zamieszkujące na terenie gminy i zameldowane lub niezameldowane, lecz zamieszkujące). Ustawa nie ogranicza wieku mieszkańca, który zamierza zabrać głos w debacie.

Mieszkaniec, który  chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte  podpisami co najmniej 50 osób (lista poparcia musi zawierać imię, nazwisko i podpis osoby popierającej mieszkańca). W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkiwania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie.

Zgłoszenie  mieszkańców do udziału w  debacie  składa się  najpóźniej w dniu  poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. A zatem zgłoszenia mieszkańców będą przyjmowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3-go Maja 17 w Biurze Rady pok. 31 w terminie do dnia 29 maja 2019 r. (włącznie) w godzinach pracy urzędu.

Na każdym zgłoszeniu  zostanie  wpisana data, godzina i kolejny numer zgłoszenia. W debacie może zabrać bowiem głos tylko 15 mieszkańców gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady pisemnego zgłoszenia.

                              

    Przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach

                                                      /-/ Arnold Joszko

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).