• PL
 • EN
 • DE

Szanowni mieszkańcy przypominamy, że w 2020 roku nie wnosimy opłat za posiadanie psa. Właściciele czworonogów, którzy już dokonali płatności otrzymają jej zwrot na konto.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Pamiętaj!

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmują odpady od mieszkańców Gminy Krapkowice po okazaniu ostatniego dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady dostarczane do PSZOK musza być posegregowane.

PSZOK przy ul. Limanowskiego 61

(z punktu mogą korzystać mieszkańcy Krapkowic i sołectw)

Środa od 9:00 do 16:30
Piątek od 9:00 do 16:30
Sobota (każda 1 i 3 miesiąca) od 8:00 do 15:30

PSZOK przy ul. Piastowska 38C

(z punktu mogą korzystać mieszkańcy dzielnicy Otmęt)

Wtorek od 9:00 do 16:30
Czwartek od 9:00 do 16:30
Sobota (każda 2 i 4 miesiąca) od 8:00 do 15:30

Dodatkowo w PSZOK przy ul. Piastowskiej powstał punkt wymiany rzeczy używanych. Każdy mieszkaniec gminy Krapkowice może przynieść przedmioty, które są jeszcze sprawne technicznie, mogą służyć zgodnie ze swoim przeznaczeniem, ale nie są potrzebne/wykorzystywane przez ich właściciela. Na chwilę obecną w punkcie wymiany przyjmowane są: odzież, książki, drobny sprzęt AGD, RTV, zabawki, meble.

W PSZOK przyjmowane są:

 • odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone

 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe

 • papier

 • szkło

 • popiół

 • odpady wielkogabarytowe

 • zużyte opony samochodów osobowych i jednośladów – limit 4 szt./mieszkańca/rok

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym materiały izolacyjne (styropian budowalny, wełna mineralna) – limit 300 kg/mieszkańca/rok

 • odpady niebezpieczne (rozpuszczalniki, farby, itp.)

 • przeterminowane lekarstwa

 • zużyte baterie

Więcej informacji na stronie pszok.krapkowice.pl

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).