• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Od 1 czerwca br. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) wznawiają pracę w pełnym wymiarze, tj.:

PSZOK przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach będzie czynny:

 - w środy od godziny 9:00 do 16:30,

 - w piątki w godzinach od 9:00 do 16:30,

 - w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach 8:00-15:30.

PSZOK przy ul. Limanowskiego -  godziny otwarcia

Rodzaje i limity przyjmowania odpadów


  PSZOK przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach będzie otwarty:

- we wtorki w godzinach od 9:00 do 16:30,

- w czwartki w godzinach od 9:00 do 16:30,

- w drugą i czwartą sobotę miesiąca w godzinach 8:00-15:30.

PSZOK przy ul. Piastowskiej - godziny otwarcia


Jednocześnie informujemy, że począwszy od 1 czerwca br. dostarczenie odpadów komunalnych do PSZOK będzie  się wiązało z obowiązkiem  wypełnienia oświadczenia. Treść oświadczenia dostępna jest poniżej, a także na stronach internetowych PSZOK oraz w PSZOK-ach.
W przypadku dostarczania odpadów przez osobę/firmę transportującą odpady, na oświadczeniu winien znaleźć się podpis właściciela nieruchomości, z której pochodzą odpady.
Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, które złożyły deklarację o wysokości opłaty (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

PDFoświadczenie - PSZOK.pdf


Pamiętaj!

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmują odpady od mieszkańców Gminy Krapkowice po okazaniu ostatniego dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady dostarczane do PSZOK musza być posegregowane.

 

Więcej informacji na stronie pszok.krapkowice.pl

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).