OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XLIII-524-2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.pdf (2,13MB)

 

Metoda ustalenia opłaty za odpady komunalne (stawka opłaty)

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XIV/173/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.pdf (109,77KB)

 

Termin uiszczania opłaty za odpady komunalne

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XV/189/2020 w sprawie określenia terminu uiszczania opłaty za odpady.pdf (117,52KB)

 

Szczegółowy sposób świadczenia usług w zamian za opłatę za odpady komunalne

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XVII/219/2020 w sprawie określenia szczegółowego zakresu usług w zamian za opłatę za odpady komunalne.pdf (273,66KB)

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XXII/268/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/219/2020 w sprawie określenia szczegółowego zakresu usług.pdf (1,50MB)

 

Wzór deklaracji

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XIV/175/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne.pdf (349,63KB)

 

Usługi dodatkowe

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XXV/327/2021 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (134,10KB)

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XLVII-563-2023 zmieniająca uchwałę Nr XXV-327-2021 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (167,01KB)

 

Górne stawki opłat za odpady - dotyczy nieruchomości niezamieszkałych

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XXXIX/478/2022 w sprawie okeślenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.pdf (142,30KB)

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XLIII-525-2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat.pdf (2,07MB)