• PL
  • EN
  • DE
Drodzy mieszkańcy, informujemy, że Straż Miejska w Krapkowicach we wtorki i czwartki pracuje na dwie zmiany: I od godz. 7.00 do 15.00  i  II od 12.00 do 20.00. Pozostałe dni od 7.00 do 15.00. 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XLIII-524-2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.pdf

 

Metoda ustalenia opłaty za odpady komunalne (stawka opłaty)

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XIV/173/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.pdf

 

Termin uiszczania opłaty za odpady komunalne

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XV/189/2020 w sprawie określenia terminu uiszczania opłaty za odpady.pdf

 

Szczegółowy sposób świadczenia usług w zamian za opłatę za odpady komunalne

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XVII/219/2020 w sprawie określenia szczegółowego zakresu usług w zamian za opłatę za odpady komunalne.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XXII/268/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/219/2020 w sprawie określenia szczegółowego zakresu usług.pdf

 

Wzór deklaracji

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XIV/175/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne.pdf

 

Usługi dodatkowe

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XXV/327/2021 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

 

Górne stawki opłat za odpady - dotyczy nieruchomości niezamieszkałych

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XXXIX/478/2022 w sprawie okeślenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XLIII-525-2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat.pdf

 

 

 

 

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).