• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

AKTY PRAWNE

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

PDFustawa o utrzymaniu czystości i porządku.pdf
PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr VIII/86/2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XIV/181/2016 w spawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.pdf

PDFuchwala RM w Krapkowicach Nr XXXIII/371/2017 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.pdf

PDFuchwała RM w Krapkowicach Nr XLV/511/2018 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.pdf
PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XIX/230/2016 w spr.wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XIX/228/2016 w sprawie określenia terminu uiszczania opłat - odpady komunalne.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr X/116/2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf

PDFuchwała RM w Krapkowicach Nr XLV/512/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr X/116/2015.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XIX/229/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za odpady komunalne.pdf - obowiązująca do 30 września 2016 roku

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XIX/231/2016 - w spr.określenia wzoru deklaracji o wys.opłaty-odpady komunalne.pdf - obowiązująca od 1 października 2016 roku
PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr VI/59/2015 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XIV/182/2016 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XLIII/492/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie górnych stawek opłat.pdf

 

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).