• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XVII/218/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XXII/267/2020 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XXV/326/2021 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.pdf

 

Metoda ustalenia opłaty za odpady komunalne (stawka opłaty)

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XIV/173/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.pdf - obowiązuje od 1 lutego 2020 roku

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr IV/46/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.pdf

 

Termin uiszczania opłaty za odpady komunalne

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XV/189/2020 w sprawie określenia terminu uiszczania opłaty za odpady.pdf

 

Szczegółowy sposób świadczenia usług w zamian za opłatę za odpady komunalne

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XVII/219/2020 w sprawie określenia szczegółowego zakresu usług w zamian za opłatę za odpady komunalne.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XXII/268/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/219/2020 w sprawie określenia szczegółowego zakresu usług.pdf

 

Wzór deklaracji

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XIV/175/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne.pdf - obowiązuje od 1 lutego 2020 roku

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr IV/47/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne.pdf

 

Usługi dodatkowe

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XII/144/2019 w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XV/197/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XXV/327/2021 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf - uchwała wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2021 roku

 

Górne stawki opłat za odpady - dotyczy nieruchomości niezamieszkałych

PDFUchwałą RM w Krapkowicach Nr XXII/269/2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XXV/328/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/269/2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.pdf

 

 

 

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).