Krapkowickie Rowerki zapraszają do uczestnictwa w rajdzie rowerowym

Klub Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji
                          „Krapkowickie Rowerki”
                 Ul. Mickiewicza 1      47-303 Krapkowice
                                 Tel. 506302809

Ogłasza, ze organizuje Rajd rowerowy w dniach 24/25 sierpień 2013 roku.:

„II Rajd Rowerowy – Turystyka Rekreacyjna Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych z Krapkowickimi Rowerkami”

  Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta i Gminy
                                 w Krapkowicach==================================================================================================================

            Regulamin Rajdu RowerowegoRajd Rowerowy organizowany przez Klub Rowerowy – Klub Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji „Krapkowickie Rowerki” pod nazwą:

„II Rajd Rowerowy – Turystyka Rekreacyjna Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych z „Krapkowickimi Rowerkami””

    
    Zadanie to jest współfinansowane ze środków  Urzędu Miasta i Gminy
                                                  w Krapkowicach


Rajd odbędzie się w dniach  24/25 sierpień 2013 r., to jest sobota i niedziela.


Rajd będzie odbywał się na terenie Gminy Krapkowice i Strzeleczki.


I.  Plan przebiegu Rajdu:


Sobota:

9:00  -  zbiórka uczestników Rajdu na placu – parkingu Parafii Otmęt, gdzie nastąpi otwarcie Rajdu i wręczenie każdemu uczestnikowi okolicznościowej odznaki i ruszamy w trasę Rajdu,
9:45  -  przez most „kolejowy” jedziemy do miejscowości Rogów Opolski i zwiedzmy Zamek jak i ogród zamkowy,
10:45  -  lub około tej godziny wyruszamy trasą rowerową do miejscowości Moszna, gdzie będzie zwiedzanie Zamku i ogrodu,
14:00  -  15:00  -  lub około tej godziny przerwa obiadowa,
15:00  -  wyjazd w trasę przez miejscowości Zielina, Kujawy, Pisarzowice, Łowkowice do miejscowości Dobra gdzie będzie nocleg,
18:00  -  zakwaterowanie uczestników Rajdu w Ośrodku Wypoczynkowym  w Dobrej gm. Strzeleczki,
19: 00  -  ognisko.

Niedziela:

9:00  -  śniadanie i kawa oraz podsumowanie poprzedniego dnia Rajdu,
10:30  -  lub około tej godziny będzie wyjazd w trasę Rajdu przez miejscowości Dobra, Łowkowice, Komorniki, Steblów, Krapkowice, Odrowąż i Malnia gdzie zwiedzamy drewniany zabytkowy Kościół,
14:00  -  15:00 przerwa obiadowa,
17:00  -  18:00 powrót do Krapkowic i zakończenie Rajdu.


II. Zalecenia i informacje dla uczestnika Rajdu:


--  Rajd ma charakter otwarty, poza zapisami osób – Rencistów, Emerytów i Osób Niepełnosprawnych, mogą w nim brać udział wszyscy chętni a w szczególności dzieci i młodzież do lat 18 wyłącznie z opiekunem, emeryci, renciści jak i osoby niepełnosprawne w egzystencji samodzielnej lub opiekunem;
--  Uczestników Rajdu to 30 osoby.
================================

--  Zapisy uczestników będą prowadzone według pierwszeństwa zgłoszeń;
-- W razie rezygnacji w udziale Rajdu wpisowe nie będzie zwracane, jak również uczestnik  będzie ponosił   koszty poniesionych strat;
--  Uczestnik Rajdu otrzymuje świadczenia w trakcie trwania Rajdu:
     a/  nocleg w szeregowym domku w pokoju trzy osobowym, wyposażonym w toaletę i  łazienkę;
     b/    obiad w pierwszym dniu Rajdu, ognisko – kolacja, śniadanie w następny dzień Rajdu;
     c/ woda mineralna, soki, słodycze;
     d/  okolicznościowa odznaka Rajdowa, pieczęć okolicznościowa Rajdu;
--   każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie;
--  Rajd będzie prowadzony przez przewodnika jadącego jako zawsze pierwszy, ostatni będzie jechał jako zamykający Rajd, również będzie opieka zabezpieczająca przejazd przez ruchliwe ulice;
-- Rajd będzie zaopatrzony w apteczkę pierwszej pomocy przed medycznej;
--   Rajd będzie odbywał się bez względu na pogodę;
--  Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody powstałe z ich winy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie;
--  Ostateczna interpretacja Regulaminu Rajdu należy do Organizatora.


III.  Obowiązki uczestnika Rajdu.

--  Zgłoszenie w terminie uczestnictwa w Rajdzie oraz dokonanie wpłaty – wkładu własnego co jest wymagane przepisami przez dotującego;
--  Posiadanie dokumentu tożsamości, karty rowerowej, prawa jazdy;
--  Przestrzeganie Karty Turysty, Kodeksu Drogowego, przepisów o ochronie przyrody, zabytków, przepisów przeciw pożarowych i ciszy nocnej obowiązującej w godz. 23:00 – 7:00 oraz zakaz spożywania napojów alkoholowych w czasie jazdy rowerem;
--  Pozostawienie porządku w miejscu zakwaterowania jak i miejscach postojowych w czasie trwania Rajdu, pomoc koleżeńska w czasie trwania Rajdu, podporządkowanie się decyzjom Organizatora Rajdu np. przy zmianie części trasy Rajdu, przestrzeganie nim mniejszego regulaminu.


IV,  Organizator Rajdu.

Klub Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji „Krapkowickie Rowerki”

Odpowiedzialni za przebieg Rajdu:

Jacek Siekaniec – 506302809 -  Komandor Rajdu,
Szymon Ciszek – Kierownik trasy Rajdu,
Władysława Marecka – Kierownik biura Rajdu,
Krystyna Horbacz -  Kwatermistrz Rajdu,.

V. Cel Rajdu.

Propagowanie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez aktywny wypoczynek i rekreację turystyki rowerowej. Integracja międzypokoleniowa, umacnianie więzi rodzinnych jak i nowych znajomości. Poznanie piękna krajobrazu, zabytków naszego Powiatu Krapkowickiego. Popularyzacja ochrony środowiska naturalnego. Podnoszenie kwalifikacji turystycznej.
Jak również ważne w celach Rajdu to dobra zabawa, uśmiech na twarzy i śpiew piosenki ogniskowej i biesiadnej!

VI.  Zgłoszenie uczestnika Rajdu.

Uczestnik Rajdu zgłasza swoja wolę uczestnictwa:

--  telefonicznie – 506302809 – Jacek Siekaniec,

--  e-maill:  faraonj@interia.pl  -  poczta Jacek Siekaniec, obowiązkowe podanie nr swojego telefonu;

Każde zgłoszenie to otrzymanie potwierdzenia wpisania na listę uczestnika Rajdu com obowiązuje natychmiastowe wpłacenie 25,-zł. od jednego uczestnika Rajdu, które należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach
Ul. Opolska 12,  47-300 Krapkowice
Nr konta Klubu Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji „Krapkowickie Rowerki”:

42 8884 0004 2001 0032 2838 0001

Przed wpłaceniem 25,-zł jako własnego wkładu osobowego – uczestnika, proszę o upewnienie się czy są jeszcze wolne miejsca, bo naraża to nasz Klub na wydatek jaki trzeba ponieść by odsyłać daną kwotę!

VI.  Bardzo ważne !

= Termin zgłoszeń upływa   12  sierpnia  2013r.
====================================

Jest możliwość oczywiście, że można zakwaterować się już w piątek lecz na własny koszt. Koszt trzyosobowego pokoju to 60,-zł. (po 20,-zł. od osoby) ale płaci się całość pomimo, że nocuje 1 lub dwie osoby.


VII.  Na zakończenie…..

             Lato, lato! Lato czeka, razem z latem czekają szlaki rowerowe leśne i polne
             a tam jeszcze nie ma nas! Już za parę dni, za dni parę weźmiesz plecak,
             rower swój i gitarę! Słowa są już zbędne tu, bo na rowerze przygód czeka
             moc!
            
 Każdemu uczestnikowi Rajdu jak i sobie życzy Organizator Rajdu
             
             Klub Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji
                       „Krapkowickie Rowerki”