Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmujący część działki 91/35 z mapy 10, obręb Krapkowice.”