• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Gmina Krapkowice organizuje opiekę dla dzieci w czasie strajku nauczycieli

W gminie Krapkowice strajkują 2 szkoły podstawowe, 2 zespoły szkolno – przedszkolne oraz 1 przedszkole, co stanowi 45,45 proc. placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd. W czasie strajku placówki oświatowe nie są zamknięte, dla dzieci organizowane są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicach szkolnych. Oprócz tego dodatkowe zajęcia dla dzieci przygotowały krapkowickie placówki kulturalne oraz Spółka „Delfin” w Krapkowicach.

Krapkowicki Dom Kultury

W Krapkowickim Domu Kultury organizowane są bezpłatne warsztaty wokalno-kreatywne dla dzieci i młodzieży w dniach: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 10:00 – 12:00  pod hasłem „Śpiewać każdy może..”. Są to zajęcia realizowane w Klubie Wokalisty obejmujące: zabawy wokalne, śpiewanie, zajęcia z emisji głosu, karaoke, konsultacje indywidualne z panią Żaneta Plotnik.

W Krapkowickim Domu Kultury organizowane są również dodatkowe zajęcia plastyczne dla dzieci szkolnych pod opieką pani Anny Taboł w poniedziałek od godz. 9:00 do 12:00 oraz we wtorek od 11:00 do 14:00.

W związku z zakończeniem renowacji baszty zapraszamy dzieci i młodzież
do zwiedzanie Baszty Krapkowickiej w środę, czwartek i piętek w godz. od 9:00 do 13:00.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach dla dzieci i młodzieży
 w czasie wolnym organizuje w godzinach od 8.00 do 15.00:

- gry i zabawy edukacyjne,
- głośne czytanie wybranych fragmentów bajek i baśni oraz wybranych lektur,
- zabawy z książką,
- teatrzyk Kamishibai.

W ramach „Bezpieczny Internet” dzieci i młodzież mogą korzystać z czytelni internetowej, a na najmłodszych użytkowników i ich opiekunów czeka „Bajkolandia”. Wszystkie działania biblioteczne podporządkowane są dla grup wiekowych, które będą uczestniczyć w zajęciach. Bibliotekarze zapewniają fachową pomoc i opiekę. Zapraszamy
do Filii bibliotecznej Nr 1 i Filii dla dzieci  przy ul. Sienkiewicza 9 oraz Filii bibliotecznej
Nr 2 przy ul. Mickiewicza 1 w Krapkowicach.

Spółka „Delfin” w Krapkowicach

Młodzież i dzieci z terenu gminy Krapkowice mogą bezpłatnie korzystać z krytej pływalni od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 14.00.

 

Straż miejska

W okolicach  szkół i przedszkoli straż miejska prowadzi wzmożone patrole, aby czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).