Zaproszenie dla zarządców nieruchomości

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały w sprawie wystąpienie Gminy Krapkowice ze Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczęto prace nad stworzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2014 roku. Mając na uwadze powyższe zapraszam wszystkich zarządców nieruchomości do udziału  w spotkaniu, które odbędzie się  1 sierpnia 2013 roku  o godzinie 9:00 w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7, celem wspólnego wypracowania nowych założeń systemowych.


                                                                                                                                                                                                                                                Burmistrz Krapkowic
                                                                                                                                                                                                                                                 Andrzej Kasiura