Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy:
- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania   
  nieruchomości przyległej: dz. 1026/1 z mapy 13, obręb Krapkowice;
- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: dz. 1095 z mapy 4, obręb Kórnica;
- nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji trafo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego: dz. 71/5 z mapy 19, obręb
  Krapkowice;
-nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  pod budowę stacji trafo: dz. 51/32 z mapy 3, obręb  
 Krapkowice;
- 12 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie wyznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: dz. 10/38 z mapy 12, obręb Krapkowice, Kilińskiego 7

 

PDFzarządzenie 563/2013.pdf (136,52KB)

PDFzarządzenie 564/2013.pdf (137,15KB)

PDFZarządzenie 565/2013.pdf (135,49KB)

PDFzarządzenie 566/2013.pdf (136,89KB)

PDFzarządzenie 567/2013.pdf (145,20KB)