Odpady na zamkniętym MPSZOKu

Wszyscy za to płacimy, choć tylko niektórzy dokonują wykroczeń. Koszty likwidacji dzikich wysypisk śmieci pokrywane są z budżetu gminy.

Drodzy mieszkańcy, przypominamy w Krapkowicach działają dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. I choć z punktów tych korzystać można od początku marca, to odpady dalej trafiają m.in. pod halę widowiskowo-sportową przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach (zamknięty już MPSZOK – Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Wierzymy, że nie ma Państwa zgody na takie postępowanie.

 

Informujemy, że przy wjeździe na parking zamontowana zostanie nowa tablica informująca o zamknięciu MPSZOK-a oraz wskazująca adresy stacjonarnych PSZOK-ów.

Przypominamy także, że interwencje dotyczące zanieczyszczania miasta przyjmuje krapkowicka straż miejska (606 448 422).

MPSZOK.jpeg