Ratowników w OSP przybywa

       W dniu 15.06.2013 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ściborowicach, rozpoczęło się szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego - "Kwalifikowana Pierwsza Pomoc", realizacja którego została sfinansowana ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(POKL) Priorytet VIII. - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Pod działanie 8.1.1. - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Realizatorem projektu “Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków ochotników” jest firma szkoleniowa LINMED Maciej Liszka z siedzibą w Krakowie, wykonawcą EKSPERT Doradztwo Ekspertyzy Szkolenia z siedzibą w Wieliczce.
Jest to czwarty z 6 cykli szkoleniowych na terenie woj. opolskiego, czas trwania jednego cyklu to 5 weekendów, które obejmują 66 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, po których 07 lipca 2013r przeprowadzony został egzamin przed państwową komisją egzaminacyjną. Na ostatnim zjeździe w dniach 13-14 lipca odbyły się zajęcia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz rozdanie certyfikatów i zaświadczeń nadających uczestnikom tytuł ratownika.
Celem kształcenia było przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.
           W szkoleniu udział brało 30 strażaków ochotników zrzeszonych i wykonujących pracę na rzecz OSP działających na terenie woj. Opolskiego . Z gminy Krapkowice do szkolenia przystąpiło 12 osób  
 

nad. OSP Ściborowice