Pietna Pięknieje


Pietna pięknieje – to wszystko dzięki mieszkańcom tej miejscowości, którzy aktywnie  zmieniają wizerunek swojej wsi. Obecnie realizują zadanie z funduszu sołeckiego pn. „Budowa bazy rekreacyjno-sportowej -  etap I”. Postawiono już altankę i ławki przy grillu, następnie zbudowane zostanie boisko do siatkówki plażowej. Urządzono również nowy skwer, który zostanie oficjalnie otwarty z okazji jubileuszu 10- lecia partnerstwa Pietna-Mittelhof.

Nad. Sołectwo Pietna