Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 10 lat, obejmującej część działki  507/1 z mapy 8, obręb Krapkowice.”

 

Do pobrania:

PDFzarządzenie - 559-2013.pdf (187,19KB)