Staw w Dąbrówce Górnej - otwarty

Staw w Dąbrówce Górnej, który dzięki mieszkańcom i  ich pracy doznał metamorfozy. Wyczyszczono akwen z zarośli, uporządkowano teren wokół stawu, zbudowano piękną altankę – została ona również wyposażona w meble ogrodowe. Oficjalnego otwarcia 6 lipca 2013 roku dokonał Burmistrz Krapkowic – Andrzej Kasiura, uświetniły je wiejskie zawody wędkarskie, w których wzięli udział dorośli oraz dzieci. W programie miały miejsce atrakcje dla najmłodszych, a wieczorem odbyła się zabawa taneczna. 

Należy dodać, że przedwsięzięcie to zostało zrealizowane dzięki OSP w Dąbrówce Górnej, które jako beneficjent pozyskało środki w ramach PROW 2007-2013. Wartość robót łącznie wyniosła 40 959,00zł, z czego dofinansowanie stanowiło 22 540,00zł. W prace zaangażowane było 12 osób (mieszkańców Dąbrówki), które wykonały prace nieodpłatnie o wartości 2 300, 40zł. Cały projekt nosi nazwę: "Utworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Górnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z regulacją lini brzegowej i elementami małej architektury".