Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

"Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. 18/1 i 18/2 mapa 16, obręb Krapkowice"

Do pobrania:

PDFZarządzenie.557.2013.2013-07-05.pdf (149,47KB)