Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

"Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy:
- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej -  dz. 1007/31 mapa 4, obręb Kórnica;
- nieruchomości zabudowanej przeznaczonej w najem -  dz. 195/1 mapa 8, obręb Krapkowice"
 

Do pobrania:


PDFZarządzenie 553,2013.pdf (135,55KB)

PDFZarządzenie 554,2013.pdf (127,93KB)