• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyniki otwartych konkursów ofert

Znamy wyniki otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie:

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami turystyki i krajoznawstwa

działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.krapkowice.pl/7158/2218/wyniki-konkursow-ofert-2019-rok.html

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).