Sprawdzenie warunków bytowych kotów

1.jpeg

Dnia 12.02.2019 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krapkowicach wraz z pracownikiem Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach dokonali w miejscowości Dąbrówka Górna na jednej z posesji na ul. Prószkowskiej warunków bytowych trzymanych tam kotów. Nie dopatrzono się żadnych uchybień. Czynności wykonano w związku ze zgłoszeniem o nieprawidłowościach związanych z warunkami bytowymi zwierząt.