• PL
  • EN
  • DE

Szanowni mieszkańcy przypominamy, że w 2020 roku nie wnosimy opłat za posiadanie psa. Właściciele czworonogów, którzy już dokonali płatności otrzymają jej zwrot na konto.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Dopłaty do wymiany pieców – nabór wniosków

Informacja Burmistrza Krapkowic dot. zakończenia naboru wniosków

Informuję o zakończeniu naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne

Informuję o zakończeniu naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne, w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na ten cel w roku 2019.  

Krapkowice, 27.02.2019 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na wymianę węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne.

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami/współwłaścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych lub domów mieszkalnych położonych na terenie gminy Krapkowice.

Wysokość środków pochodzących z budżetu gminy przeznaczonych w 2019 roku na dotacje celowe wynosi 100 000,00 PLN.

Wnioski można składać od 18 lutego br. do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy. Formularze, które wpłyną po wyczerpaniu środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

Wzór wniosku dostępny będzie od poniedziałku 18 lutego br. na stronie internetowej www.krapkowice.pl oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (II budynek, parter, pokoje: 18, 16A i 16C).

WAŻNE!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (I budynek, II piętro, pokój 28). O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu lub bez podpisu Wnioskodawcy podlegają odrzuceniu bez wzywania do ich uzupełnienia.

Proszę pamiętać, by do wniosku dołączyć:

  1. kopię dokumentu tożsamości;
  2. w przypadku wspólnoty - uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej o wyrażeniu zgody na wymianę węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne oraz o reprezentowaniu wspólnoty;
  3. zdjęcie obecnego źródła ogrzewania przewidzianego do wymiany, obejmujące wymieniany piec oraz kotłownię;
  4. w przypadku składania wniosku przez inną osobę niż właściciel - pisemne upoważnienie właściciela do dokonania tej czynności – wg załączonego do wniosku wzoru;
  5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Oświadczenie) - wg załączonego do wniosku wzoru;
  6. zgodę właściciela nieruchomości (Upoważnienie) - wg załączonego do wniosku wzoru.

Dokumenty do pobrania:

PDF01 Wniosek o udzielenie dotacji 2019.pdf

PDF02 Zgoda na przetwarzanie danych 2019.pdf

PDF03 Upoważnienie do złożenia wniosku 2019.pdf

PDF04 Zgoda właściciela nieruchomości 2019.pdf

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).