• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Protokół III/2018 oraz wyniki głosowań

Protokół Nr III/2018 z II sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 20 grudnia 2018 r. uchwały Rady Miejskiej»
PDFwniosek klubu radnych do budżetu.pdf
PDFwyniki_glosowania_ Projekt uchwały Nr 4 w spr. Zespo³u Interdyscyplinarnego.pdf
PDFwyniki_glosowania_ w spr. autoporawki do Projektu uchwa³y Nr 1.pdf
PDFwyniki_glosowania_ w spr. Planu Pracy Komisji Gospodarki i Finansów.pdf
PDFwyniki_glosowania_Prjekt Nr 14 w spr. Programu Wspierania Rodziny.pdf

[file,id_cms='55218',type='attachment']
PDFwyniki_glosowania_Projekt Nr 7 w sparwie okreslenia zasad zwrotu dot. programu do¿ywiania.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projekt Nr 10 w spr Programu Ochrony Œrodowiska.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projekt Nr 12 w spr . programu Narkomanii.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projekt Nr 13 w spr. Programu Przemocy w Rodzinie.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projekt Nr 17 - dot. Krainy Œw Anny.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projekt Nr 18 w spr. sk³adu Komisji Gospodarki i Finansów.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projekt Nr 19 w spr. Komisji Spraw Spo³ecznych.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projekt nr 20- w spr. budownictwa mieszkaniowego.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projekt Nr 21 w spr. sk³adu Komisji Edukacji Kultury i Sportu.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projekt Nr 9 w spr zmiany WPF.pdf
PDFwyniki_glosowania_projekt uchwa³y Nr 15 w spr. przedstawicieli do Aqua Silesia.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projekt uchwaly Nr 11 w spr. Programu alkoholowego.pdf
PDFwyniki_glosowania_Projektu Nr 8 w spr zmian bud¿etu na 2018 r..pdf
PDFwyniki_glosowania_przyjêcia protoko³u z II Sesji RM.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr kandydata do Krainy Œw Anny- Radnego Paw³a Mazurka.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr wprowadzenia do porz¹dku obrad projektu nr 20.pdf
PDFwyniki_glosowania_w spr. autopoprawki do Projekt Nr 8.pdf

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).