Spotkania informacyjno-konsultacyjne

Stowarzyszenie Kraina św. Anny realizując plan komunikacji na rok 2019 organizuje cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących zwiększenia partycypacji mieszkańców i podmiotów z obszarów LGD na poszczególnych etapach konstruowania i wdrażania LSR, a zwłaszcza mniejszych stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, mikroprzedsiębiorstw oraz liderów lokalnych z mniejszych miejscowości.

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące warunków otrzymania dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020 z uwzględnieniem informacji o naborach wniosków o przyznanie pomocy.

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych 2019.pdf

Zgłoszenia na spotkania przyjmujemy w formie telefonicznej 77 44 67 130/131 oraz mailowej

Zmiana terminu spotkania informacyjno-konsultacyjnego w gminie Strzelce Opolskie z dnia 24.02.2019 r. na 22.02.2019 r. miejsce oraz godzina pozostają bez zmian!

Zapraszamy do udziału w spotkaniach!

Uprzejmie informujemy, że w przypadku braku uczestników w wyznaczony terminie, Stowarzyszenie będzie oczekiwało na chętne do udziału w spotkaniu osoby do 45 minut od terminu rozpoczęcia spotkania lub w innym terminie określonym w harmonogramie.

Zapraszamy również Państwa osobiście do biura LGD od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub poprzez kontakt e-mail: