Gospodarstwo z Kórnicy w gronie najlepszych w województwie Opolskim

W dniu 23 czerwca 2013r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się podsumowanie konkursu „AgroLiga 2013”. W wojewódzkim etapie gospodarstwo Państwa Barbary i Krzysztofa Sanetra z Kórnicy zajęło III miejsce w kategorii Rolnik indywidualny. Państwo Sanetra gospodarują na powierzchni 59,10 ha, w tym 31,07 ha stanowią dzierżawy. Ich gospodarstwo jest wielokierunkowe, a roczna produkcja towarowa wynosi 95 tys. litrów mleka, 7 ton żywca wołowego i 74,4 ton żywca wieprzowego, 21 ton rzepaku, 302 tony buraków cukrowych. Średni roczny stan trzody chlewnej wynosi 385 szt., w tym 35 macior rasy pbz. W gospodarstwie oprócz trzody hoduje się także 52 szt. bydła mlecznego i opasowego, w tym 18 krów. Produkcja zwierzęca oparta jest o pasze własne a uzupełniana dodatkami specjalistycznymi z zakupu. W produkcji roślinnej w gospodarstwie uprawiane są: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, mieszanka strączkowo – zbożowa, buraki cukrowe, rzepak ozimy, kukurydza na ziarno i zielonkę. Ponadto w zakresie produkcji roślinnej gospodarstwo realizuje Program rolnośrodowiskowy. Gospodarstwo ma dobrze zaopatrzony park maszynowy, zmodernizowany częściowo przy pomocy funduszy  z UE. Laureatom konkursu gratulujemy zdobytej nagrody, życzymy dalszych sukcesów oraz wysokiej opłacalności produkcji w gospodarstwie.

nad . Wydział PiRG
UMiG Krapkowice

 

1.jpeg2.jpeg