Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy:
- nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmujących część działek 343 i 177/11 z mapy 8 oraz część działki 6/44 z mapy 12, wszystkie obręb Krapkowice,
- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej część działki 245 z mapy 8, obręb Krapkowice,
- nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony, obejmujących część działek 174/13 i 179/11 z mapy 5, część działek 91/36, 91/35, 91/11, 91/6, 91/17, 91/31 z mapy 10 oraz część działki 18/12 z mapy 12, wszystkie obręb Krapkowice,
- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej część działki 91/18 z mapy 10, obręb Krapkowice.”
 

Do pobrania:

PDFzarządzenie 544-2013.pdf (185,41KB)

PDFzarządzenie 545-2013.pdf (183,34KB)

PDFzarządzenie 546-2013.pdf (193,03KB)

PDFzarządzenie 547-2013.pdf (184,00KB)