Zakończenie roku szkolnego 2013 - relacja

NAGRODY  DLA  NAJLEPSZYCH


           W dniu 24 czerwca w Krapkowickim Domu Kultury odbyło się uroczyste Miejsko – Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2012/2013. W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura oraz przedstawiciele władz samorządowych, radni Rady Miejskiej w Krapkowicach, przedstawiciele duchowieństwa na czele z dziekanem dekanatu krapkowickiego ks. Krzysztofem Korgel, nauczyciele oraz dyrektorzy placówek oświatowych.  Na spotkanie zaproszeni zostali rodzice oraz wyróżniający się w nauce
i w sporcie uczniowie szkół gimnazjalnych i podstawowych.
            Uroczystość rozpoczęły dzieci w wieku przedszkolnym z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach, które zaprezentowały się w programie muzyczno – tanecznym. Po występie  głos zabrał Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, który złożył gratulacje wyróżnionym uczniom oraz podziękowania dyrektorom placówek oświatowych, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie, pracę i wsparcie w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz uczniowie, którzy osiągnęli w gminie najwyższe wyniki na zewnętrznych egzaminach i sprawdzianach kompetencyjnych otrzymali z rąk Burmistrza Krapkowic listy gratulacyjne i nagrody.  Nagrodzeni zostali również najlepsi sportowcy zdobywcy złotych, srebrnych i brązowych medali w finałach wojewódzkich zawodów sportowych.
          W czasie uroczystości  program artystyczny zaprezentowali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach. Wystąpił również Zespół IMPULS z Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach, który zdobył w tym roku tytuł laureata Wojewódzkich Konfrontacji Muzycznych w Opolu w kategorii zespołów wokalnych. Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem Burmistrza Krapkowic z wszystkimi wyróżnionymi  uczniami szkół gimnazjalnych i podstawowych.

Nad.  Wydział Oświaty i Kultury
           UMiG w Krapkowicach

Do pobrania:

XLSOsiągnięcia edukacyjne 2012 2013.xls (47,50KB)
XLSosiągnięcia sportowe 2012 2013.xls (41,50KB)