• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Filia Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach „ Na Polnej ”

Pomoc osobom niepełnosprawnym powinna służyć tworzeniu warunków do wyrównywania szans we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Taki priorytet przyjął Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach ubiegając się o możliwość poszerzenia swojej działalności o filię.

Ośrodek wsparcia obejmował swym działaniem 60 uczestników wszystkich typów (A,B i C) co, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz.U.z 9 grudnia 2010r, Nr 238, poz. 1586,z póź.zm.)   wyczerpywało  możliwość nowych przyjęć. Z racji tego, iż zapotrzebowanie na usługi świadczone przez ŚDS stale wzrasta, a rotacja uczestników jest niewielka, podjęta została decyzja o złożeniu wniosku o dofinansowanie adaptacji budynku na potrzeby poszerzenia działalności w zakresie rozwoju ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym w ramach ustawy „Za życiem”.

   Ze wsparcia ośrodka korzystać będą mogli przede wszystkim mieszkańcy Gminy Krapkowice, ale także , za porozumieniem, mieszkańcy gmin ościennych: Gogolina , Strzeleczek.

 W 23 lipca 2018 r. Wojewoda Opolski i Gmina Krapkowice podpisali umowę dotyczącą realizacji zadania, w ślad której udzielona została dotacja celowa w wysokości 297.340,00zł.

Od września rozpoczęły się prace budowlane obejmujące adaptacje budynku na ul. Polnej 21 na potrzeby jednostki. Finalnie powstała bardzo kameralna filia Środowiskowego Domu Samopomocy składająca się ze strefy dziennej – wypoczynkowej, sali rehabilitacyjnej , sali polisensorycznej, pracowni terapeutycznej i kulinarnej oraz gabinetu terapii indywidualnej, trzech toalet, w tym jednej dostosowanej do potrzeb osoby poruszającej się na wózku, w której znajduje się prysznic bezbrodzikowy.  Łączna przestrzeń użytkowa to ok 250 m2.  Ponadto do dyspozycji uczestników jest bezpieczna przestrzeń rekreacyjna wokół budynku.

   W pierwszym roku działalności z ośrodka będzie korzystało 10 uczestników, w kolejnych latach

w miarę zapotrzebowania ilość miejsc może wzrosnąć maksymalnie do 25.

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).