• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spalane substancje grzewcze

SAM_7262.jpeg

W okresie zimowych funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krapkowicach dokonują kontroli rodzaju spalanych substancji grzewczych w piecach. Wprowadzona Uchwała Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. wprowadziła ograniczenia polegające na zakazie stosowania następujących substancji:

1. Węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla.

2. Mułów i flotokoncentratów węglowych tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm.

3. Paliw stałych produkowanych  z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych.

4. Paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15 %.

5. Drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Osoby spalające powyższe substancje pomimo wprowadzonych zakazów popełniają wykroczenie określone w dyspozycji art. 334 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ,,Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96 podlega karze grzywny". Funkcjonariusz może nałożyć na taką osobę mandat karny w wysokości od 20 zł do 500 zł.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).