OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

"Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy:
 
- lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie do sprzedaży na rzecz najemców - ul. Kozielska 8, dz. 44/1 mapa 6, obręb Krapkowice;
- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - część dz. 383/17 mapa 8, obręb Krapkowice"
 
DO POBRANIA: 
 
PDFZARZĄDZENIE NR 538.pdf (138,54KB)
 
PDFZARZĄDZENIE NR 540.pdf (126,66KB)