• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

235 tysięcy złotych w otwartych konkursach ofert

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura w ramach współpracy gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłosił otwarte konkursy ofert na 2019 rok. Do wzięcia na realizację zadań publicznych jest 235 tysięcy złotych:

37 tysięcy na pomoc społeczną,

20 tysięcy w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

3 tysiące na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

25 tysięcy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

37 tysięcy na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

54 tysiące na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

3 tysiące na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,

25 tysięcy na działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

25 tysięcy na turystykę i krajoznawstwo,  

6 tysięcy na działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Termin składania wniosków upływa 7 lutego o godzinie 15:30. Więcej informacji można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe – ogłoszenia konkursów ofert – otwarte konkursy ofert na 2019 rok.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).