OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

"Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony dz. 60/4 mapa 16, obręb Krapkowice"

DO POBRANIA: 

PDFZARZĄDZENIE NR 542.pdf (129,78KB)