Świąteczne spotkanie dyrektorów

19 grudnia w Krapkowickim Domu Kultury odbyło się przedświąteczne spotkanie burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiury z dyrektorami placówek oświatowych gminy Krapkowice. W świąteczny klimat wprowadził zebranych występ artystyczny uczniów klasy II b Publicznej Szkoły Podstawowej rr 1 w Krapkowicach. Spotkanie było  okazją do przekazania świątecznych życzeń oraz podziękowań za działania podejmowane na rzecz dzieci i młodzieży w 2018 roku.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych: Piotr Pakosz Przewodniczący Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Maria Wronka Przewodnicząca Między-zakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Krapkowicach oraz Gabriela Korzeniewska  Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krapkowicach, którzy przekazali świąteczne życzenia na ręce dyrektorów dla uczniów oraz wszystkich pracowników oświaty.

Dyrektor Krapkowickiego Domu Kultury Aleksander Bernat złożył serdeczne podziękowania dyrektorom szkół i przedszkoli za współpracę i zaangażowanie w organizacją obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przewodnicząca Krapkowickiego Stowarzyszenia Oświatowego Gabriela Korzeniewska przedstawiła działania Stowarzyszenia wspierające działalność edukacyjną placówek oświatowych. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z pracami uczniów nadesłanymi na Konkurs Fotograficzny, który  ogłoszony został przez Stowarzyszenie.

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura przekazał dyrektorom szkół i przedszkoli życzenia, aby świąteczny czas  upłynął w spokojnej i rodzinnej atmosferze, pełnej ciepła, zrozumienia oraz radości. Życzył także wszystkiego najlepszego w zbliżającym się Nowym Roku, aby ten otworzył drogę do nowych szczytnych celów, przynosząc zadowolenie z realizacji wszelkich zamierzeń: zawodowych, edukacyjnych oraz osobistych.