,,Parkowanie" na Jagiellońskiej

SAM_7144.jpeg

Dnia 06.12.2018 r. patrol Straży Miejskiej w Krapkowicach podczas kontroli porządkowej ul. Jagiellońskiej stwierdził pojazdy marki Mercedes oraz Opel zatrzymane przez kierujących w rejonie skrzyżowania. Kierowcy nie zachowali ustawowej odległości 10 metrów. Sprawcy wykroczeń zostali pouczeni. Za wykroczenie określone w dyspozycji art. 97 Kodeksu Wykroczeń w związku z art. 49 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym na kierowcę można nałożyć mandat krany w wysokości 300 zł i 1 punktu karnego.