• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz.1945) zawiadamiam, że 21.11.2018r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia dla zasilania budynków wielorodzinnych na Osiedlu XXX-lecia w Krapkowicach, na terenie działek ewidencyjnych nr 86, 87, 91/3, 91/9, 91/11, 91/13, 91/16, 91/18, 91/23, 91/47, 91/48 k.m.10 w Krapkowicach obręb Krapkowice.