• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz.1945) zawiadamiam, że 29.11.2018r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla zasilenia budynków jednorodzinnych przy ul. Krótkiej i Leśnej w Steblowie, na terenie działek ewidencyjnych nr 240/11, 280, 191 k.m.2 obręb Steblów.