Kurs instruktora pływania

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice oraz Opolski Okręgowy Związek Pływania zapraszają do wzięcia udziału w kursie instruktora pływania. Liczba miejsc jest ograniczona / 15 osób/, pierwszeństwo mają osoby związane ze sportem i szkolnictwem z powiatu krapkowickiego. Kurs rozpocznie się 7 września, a zajęcia odbywać się będą na krytej pływalni DELFIN w Krapkowicach. Zapisy przyjmowane są do dnia 16 sierpnia 2013 r., liczy się kolejność zgłoszeń.

Do pobrania:

DOCpodanie.doc (47,50KB)

DOCXregulamin kursów.docx (15,52KB)

DOCULOTKA INSTRUKTOR PŁYWANIA_Krapkowice.doc (92,50KB)