• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Skrzynki pocztowe

Poczta Polska S.A. Region Sieci w Opolu informuje, że każdy punkt doręczeń powinien posiadać skrzynkę pocztową. W miejscowościach, gdzie nie są zainstalowane skrzynki przydrożne, skrzynka oddawcza powinna być umieszczona na każdej posesji.

Zgodnie z zapisami Ustawy z 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe właściciele lub współwłaściciele:

1. nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny,

2. budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

są zobowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

mailbox-460515_1920.jpeg

Obowiązek ten jest realizowany:

1. w budynkach jednorodzinnych - przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości,

2. w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale - przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z najbliższym Urzędem Pocztowym.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).