II Krapkowicki festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej - zaproszenie

 

Hufiec Krapkowice ZHP we współpracy z Krapkowickim Domem Kultury organizuje Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej skierowany dla harcerzy oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w dniu 15 czerwca 2012 roku.
W ramach współpracy środowisk harcerskich ze szkołami i młodzieżą mogą zaprezentować się reprezentacje szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Odbędą się przesłuchania patroli (zespołów) w następujących kategoriach:
-Zuchy (uczniowie klas I-III szkoły podstawowej),
-Harcerze młodsi (uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej)
-Harcerze starsi (gimnazjaliści)
-Wędrownicy (szkoły średnie)

Każdy patrol (wykonawca: solista, zespół) prezentuje dwie piosenki; jedną o tematyce harcerskiej, drugą o tematyce turystycznej.
W przerwie, między przesłuchaniami odbędzie się gra terenowa po mieście.
Po południu odbędzie się wręczenie nagród dla zwycięzców.
Zaraz po wystąpieniach laureatów odbędą się występy zaproszonych zespołów, w tym gwiazdy wieczoru na skwerze Magnolia (za KDK)
Będzie też ogniskiem z kiełbaskami dla uczestników i widzów.
Patronat nad Festiwalem objął Burmistrz Krapkowic oraz Starosta Krapkowicki
 

plakat.jpeg