• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Gmina Krapkowice przyjazna selektywnej zbiórce odpadów komunalnych

W III kwartale 2018 roku ukończono budowę dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Krapkowicach. Jeden PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Piastowskiej i będzie obsługiwał prawobrzeżną część Krapkowic, natomiast drugi przy ul. Limanowskiego, w którym odpady komunalne będą mogli oddać mieszkańcy sołectw oraz lewobrzeżnej części miasta Krapkowice.

 

PSZOK Piastowska www - ok.jpeg

PSZOK przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach

 

PSZOK Limanowskiego www.jpeg

PSZOK przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach

Obecnie trwa procedura przetargowa na dostawę wyposażenia do PSZOK-ów, obejmującą kontenery i pojemniki, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, tablice informacyjne i gabloty edukacyjne, a także meble i inne niezbędne do obsługi PSZOK-ów urządzenia.

Na realizację zadań Gmina Krapkowice otrzymała 85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi).

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).