• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Od 1 listopada zbieramy popiół

Szanowni mieszkańcy Gminy Krapkowice!

Przypominamy, że od 1 listopada do końca marca w pojemnikach koloru brązowego zbierany jest popiół paleniskowy. Prosimy o wrzucanie do pojemników wyłącznie wystudzonego popiołu!

Popiół będzie odbierany z częstotliwością raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem.

Jednocześnie informujemy, że powstające w tym okresie w gospodarstwach domowych odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji należy wrzucać do pojemników czarnych na odpady zmieszane lub worków i wystawiać w terminach przewidzianych do odbioru odpadów zmieszanych.

ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA POPIOŁU ORAZ ODPADÓW  ZIELONYCH I ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI DO JEDNEGO POJEMNIKA