Kontrole spalanych substancji grzewczych

SAM_7062.jpeg

W dniach 29.10.2018 r.- 02.11.2018 r. strażnicy miejscy dokonywali kontroli spalanych substancji grzewczych w piecach na terenie miasta Krapkowice. Kontrole przeprowadzano w związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczących gęstego zadymienia lecącego z kominów niektórych nieruchomości. W przeprowadzonych kontrolach nie stwierdzono jednak uchybień w żadnym zakresie. Z przeprowadzonych czynności strażnicy miejscy sporządzają protokół. Kontrolę na terenie nieruchomości prywatnej oraz na trenie firm i zakładów przeprowadzane są na podstawie upoważnień Burmistrza Krapkowic wydanych zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o Ochronie Środowiska. Za termiczne przekształcanie odpadów grozi mandat karny do 500 zł.