Więcej zadań do realizacji z Budżetu Obywatelskiego

Mamy dla Państwa bardzo dobrą informację. Po dokładnej analizie budżetowej i ponownej weryfikacji zadeklarowanych kosztów realizacji zadań, w 2019 roku w ramach Krapkowickiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowane zostaną cztery dodatkowe zadania małe. To projekty, które – poza zadaniami już zakwalifikowanymi do realizacji - otrzymały największą liczbę Państwa głosów:

1. „Od juniora do seniora” rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej obok strażnicy OSP w Ściborowicach, ul. Szkolna 3, działka nr 513/2 (172 głosy).

2. Zaadaptowanie obejścia wokół remizy OSP Żużela na miejsce spotkań i integracji. Lokalizacja: ul. Krapkowicka 6a (110 głosów).

3. Urządzenia dla niepełnosprawnych. Lokalizacja: teren MiGBP w Krapkowicach, ul. Mickiewicza (108 głosów).

4. Zabawowo w parku – uzupełnienie placu zabaw o nowe elementy zabawowe, przygotowanie zjazdu saneczkowego. Lokalizacja: ul. Parkowa w Krapkowicach (85 głosów).

BO - wyniki głosowania.jpeg

Przypominamy Państwu zwycięskie projekty Krapkowickiego Budżetu Obywatelskiego:

Zadania małe:

1. Ogrodzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach (469 głosów). 

2. Aktywne osiedle dla dzieci – rozbudowa – wykonanie placu zabaw z elementami siłowni na wolnym powietrzu (tereny rekreacyjne przy ul. Wrzosów  (89 głosów).

3. Modernizacja sposobu ogrzewania pomieszczeń użytkowych w domu spotkań w Gwoździcach (754 głosy).

Zadania duże:

1. Plac apelowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach (483 głosy).

2. Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Krapkowicach (587 głosów).

3. Wykonanie dokumentacji oraz budowa chodnika przy ul. Prószkowskiej w Dąbrówce Górnej w ciągu drogi nr 428 od drogi krajowej nr 45 (708 głosów).