Kontynuacja współpracy z Gogolinem

Dwóch burmistrzów, dwie sąsiednie gminy, jeden cel – działania na rzecz mieszkańców. Dziś w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach odbyło się spotkanie burmistrzów Krapkowic i Gogolina. Poza gratulacjami Andrzej Kasiura i Joachim Wojtala podtrzymali deklarację dalszej współpracy. Przypomnijmy gminy podpisały partnerskie porozumienie w lipcu 2017 roku.

Efekty już widoczne są na wielu płaszczyznach współpracy społeczno-gospodarczej. Gminy z powodzeniem współpracują w pozyskiwaniu m.in. środków z Aglomeracji Opolskiej, dzięki czemu mieszkańcy obydwu miast mogą korzystać z otwartego kilka dni temu nowoczesnego Centrum Przesiadkowego. Dzięki aktywnej współpracy w ramach projektu budowy ścieżek rowerowych w Aglomeracji Opolskiej, gminom przyznano już środki na realizację tego zadania. Samorządy także wspólnie zabiegają o budowę Południowej Obwodnicy Krapkowic i Gogolina wraz z nową przeprawą mostową na Odrze z rządowego programu „Mosty +”.

IMG_2405.jpeg