Podziękowanie burmistrza Andrzeja Kasiury

Drodzy mieszkańcy gminy Krapkowice, dziękuję za okazane zaufanie oraz ponowny wybór na stanowisko burmistrza. Państwa głosy stanowią dla mnie motor napędowy do dalszego działania. Dziękuję także za wybór radnych do Rady Miejskiej w Krapkowicach. Przed nami pięć lat wspólnej pracy dla dobra wszystkich mieszkańców, bo Krapkowice – miasto i sołectwa są dla nas najważniejsze.

                                                                                                                                        Burmistrz Krapkowic

                                                                                                                                          Andrzej Kasiura

burmistrz.jpeg