Dofinansowanie do budowy ścieżki pieszo-rowerowej

„Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” projekt realizowany przez gminę Krapkowice w partnerstwie z  miastem Opole oraz sześcioma  gminami z terenu województwa opolskiego  otrzymał dofinansowanie Zarządu Województwa Opolskiego.

W ramach zadania wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy łączący Halę Widowiskowo-Sportową im. Władysława Piechoty z osiedlem XXX-lecia w Krapkowicach. Powstaną także dwa stanowiska  park&bike&ride. Wykonane zostanie:  oświetlenie terenu, zainstalowane wiaty, tablice informacyjne oraz obiekty małej architektury. Wartość zadania to 1 303 028,00 zł, z czego dofinasowanie wynosi  859 998,48 zł. Termin realizacji przewidziano na lata 2019-2020.

man-158685_1280.png