• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Edukacja ekonomiczna uczniów gminy Krapkowice

Mając na uwadze potrzebę szerokiego budowania podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa i gospodarki elektronicznej Burmistrz Krapkowic podpisał porozumienie o partnerstwie i współpracy ze Związkiem Banków Polskich oraz Fundacją Warszawski Instytut Bankowości.

Porozumienie dotyczy edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży uczącej się w placówkach oświatowych Gminy Krapkowice. W ramach porozumienia Warszawski Instytut Bankowości przygotuje i zrealizuje lekcje dotyczące szeroko pojętej bankowości oraz zapewni wykładowców w ramach wolontariatu. Związek Banków Polskich zajmie się wspieraniem i promowaniem edukacyjno-informacyjnych działań.

Gmina Krapkowice dostrzega szczególną rolę samorządu w zakresie edukacji ekonomicznej młodego pokolenia oraz rolę, jaką odgrywa sektor bankowy w strukturze gospodarczej i ekonomicznej Polski.  Edukacja ekonomiczna jest niezbędnym elementem przygotowania i kreowania odpowiedzialnego i świadomego społeczeństwa do życia we współczesnym świecie.

Skuteczna realizacja powszechnej edukacji finansowej i podnoszenie świadomości o roli cyberbezpieczeństwa i gospodarki elektronicznej wymaga szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego, jak i wszystkie instytucje odpowiedzialne za edukację.

Więcej informacji na stronie http://bde.wib.org.pl/

kludka.png

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).