Rewitalizacja mostu i koncepcja stadionu lekkoatletycznego w Otmęcie

Pierwsze robocze spotkanie i ważne uzgodnienia. W piątek 12 października w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach rozmawiano o przystosowaniu starego mostu kolejowego do ruchu samochodowego. W spotkaniu udział wzięli burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, przedstawiciele firmy projektowej, inspektor nadzoru, kierownik budowy oraz pracownicy urzędu. Głównym tematem były decyzje administracyjne i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Pierwszym celem tej modelowej współpracy jest uzyskanie pozwolenia na budowę do 12 miesięcy. Co oznacza możliwość rozpoczęcia prac już latem przyszłego roku.

IMG_2137.jpeg

Podczas spotkania rozmawiano także o rewitalizacji parku oraz stadionu sportowego wraz z basenem w Otmęcie. Opracowana już została koncepcja zagospodarowania terenu obiektu lekkoatletyczno-rekreacyjnego przy ulicy Olimpijskiej. Koncepcja poza boiskami: lekkoatletycznym, do piłki nożnej i ręcznej przewiduje między innymi rzutnie treningowe, siłownię zewnętrzną oraz trybuny dla 500 osób.

To zadanie o wartości prawie 10 mln zł przewidziane jest do realizacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w następnych latach.

kocnepcja zagospodarowania obiekt lekkoatletyczny Otmęt.png

PNGkocnepcja zagospodarowania obiekt lekkoatletyczny Otmęt.png (416,79KB)