• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat: dz. 278/14 z  m. 13, obręb Krapkowice.

 

Do pobrania:

PDFZarządzenie 1024,2018.pdf