[20-03-2013] STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE

W dniu 15.032013 r. do Straży Miejskiej wpłynęła informacja o rozkradanych przez niezidentyfikowaną osobę przepustów wodnych w okolicy ul. Parkowej. Strażnicy Miejscy aby ustalić w/w osobę udali się na skupy złomu gdzie okazali pracownikom zdjęcia metalowych przepustów. Po tych zdjęciach udało się ustalić osobę która mogła dokonać sprzedaży metalowych części. Wszystkie dane oraz informacje o zdarzeniu przekazano na Policję w Krapkowicach. Dzięki szybkiej akcji pracowników Straży Miejskiej oraz Policji udało się zatrzymać sprawcę tego zdarzenia. Współpracy mieszkańców ze Strażą Miejską w Krapkowicach coraz bardziej owocna i to dlatego coraz więcej zdarzeń, wykroczeń oraz problemów udaje się załatwić. Straż Miejska w Krapkowicach chciała podziękować właśnie takim mieszkańcom za obywatelską postawę i zachęcić do dalszej współpracy.
Strażnicy również w minionym tygodniu ustalili kolejne dwa dzikie wysypiska oraz ich sprawców. Osoby te zostały zobowiązane do uprzątnięcia porzuconych śmieci oraz zostali ukarani mandatami.

aut. M.Gorzolnik
Komendant Straży Miejskiej
w Krapkowicach

1.jpeg2.jpeg
3.jpeg4.jpeg